260 new cases reported on Thursday noon

July 01, 2021 - 13:00
COVID-19 update

 

260 new cases reported on Thursday noon, including 258 local ones in Hồ Chí Minh City (154), Bình Dương (48), Long An (28), Phú Yên (10), Hưng Yên (5), Bắc Giang (4), Nghệ An (3), Hà Tĩnh (3), Bình Phước (1), Đồng Tháp (1), and Bắc Ninh (1). Of these, 207 cases were detected in quarantine and loced down areas.

 

E-paper