56 domestic cases among 60 new ones reported on Thursday evening

May 06, 2021 - 20:09

 

60 new cases confirmed, including 4 imported cases in Thái Nguyên (1), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (2) and 56 cases recorded in Vĩnh Phúc (11), Thái Bình (5), Bắc Ninh (12), Hà Nội (4), Hải Dương (1), Hưng Yên (2), Quảng Ngãi (1), National Hospital for Tropical Diseases (16), Đà Nẵng (3), Lạng Sơn (1).

 

 

E-paper