330 new cases reported on Saturday noon

July 03, 2021 - 12:52

COVID-19 update

 

330 cases announced on Saturday noon, including 329 local ones in HCM City (249), Bình Dương (32), Phú Yên (12), Đồng Tháp (12), Nghệ An (7), Lâm Đồng (4), Vĩnh Long (3), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (1), Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), An Giang (1), and Đắc Lắk (1). Of these 280 cases were detected in quarantine or locked down areas.

 

E-paper