Vietnam Improving Private Sector Competitiveness Project (IPSC)

December 28, 2022 - 16:03
Vietnam Improving Private Sector Competitiveness Project (IPSC) invites your organisation to submit a Technical and Cost Proposal in support of the “Assessing Pioneering Enterprises (PEs) through Screening, Business Profiling and Conducting Diagnostic Assessment” activity.

Dear Potential Offeror,

Vietnam Improving Private Sector Competitiveness Project (IPSC) invites your organisation to submit a Technical and Cost Proposal in support of the “Assessing Pioneering Enterprises (PEs) through Screening, Business Profiling and Conducting Diagnostic Assessment” activity. A detailed description of the services required is included in the attached Request for Proposal (RFP) document, along with proposal instructions. The enclosures and planned schedule for this RFP are listed below.

List of Enclosures:

There are 6 Enclosures provided in the provided link: https://bit.ly/peselection

Enclosure 1: Proposal Procedures and Instructions (pdf RFP file)Enclosure 2: Statement of Work/Scope of Work (pdf RFP file)Enclosure 3: Budget Template (excel file)Enclosure 4: Commercial Item Determination Checklist (pdf RFP file)Enclosure 5: Organizational Conflict of Interest (pdf RFP file)Enclosure 6: Sample Subcontract (word file)

Planned Schedule for RFP:

Submission of Question: 

Questions must be submitted by email by January 3, 2023, by 5:00 pm Hà Nội time

Release of Answers

IPSC anticipated release of answers no later than January 4, 2023

Closing Submission Date

Proposals must be submitted not later than January 11, 2023, by 5:00 pm Hanoi time

Anticipated Award

The anticipated award date for this subcontract agreement is February 2023.

Thank you,

Kính gửi các nhà cung cấp:

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) kính mời các Quý đơn vị nộp Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất chi phí cho gói thầu ‘’Đánh giá Doanh nghiệp tiên phong (PE) qua sàng lọc, xây dựng hồ sơ doanh nghiệp và thực hiện đánh giá chuyên sâu toàn diện’’. Chi tiết của các dịch vụ yêu cầu được mô tả trong Đề nghị mời thầu cùng với các hướng dẫn nộp đề xuất. Các phụ lục và lịch trình dự kiến trong Đề nghị mời thầu này được nêu dưới đây:

Danh sách các Phụ lục:

Có 6 Phụ lục được cung cấp theo các đường link đính kèm: https://bit.ly/peselection

Phụ lục 1: Hướng dẫn và các thủ tục nộp đề xuất (Nằm trong Bản PDF Đề nghị mời thầu)

Phụ lục 2: Phạm vi công việc (Nằm trong Bản PDF Đề nghị mời thầu)

Phụ lục 3: Biểu mẫu Ngân sách (File Excel)

Phụ lục 4: Danh sách Xác định hạng mục thương mại (Nằm trong Bản PDF Đề nghị mời thầu)

Phụ lục 5: Chứng nhận xung đột lợi ích tổ chức (Nằm trong Bản PDF Đề nghị mời thầu)

Phụ lục 6: Biểu mẫu Hợp đồng thầu phụ (File Word đính kèm)

Lịch trình dự kiến

Nộp các câu hỏi/thắc mắc

Các câu hỏi cần được gửi qua email trước 5h chiều ngày 3 tháng 1 năm 2023 (Giờ Hà Nội)

Công bố câu trả lời

IPSC dự kiến công bố câu trả lời cho các câu hỏi/thắc mắc muộn nhất vào ngày 4 tháng 1 năm 2023

Ngày kết thúc nhận đề xuất

Các đề xuất cần được nộp muộn nhất vào 5h chiều ngày 11 tháng 1 năm 2023 (Giờ Hà Nội)

Ký kết hợp đồng

Ngày ký kết thỏa thuận hợp đồng dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2023

 

Trân trọng cảm ơn.

E-paper