GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THẦU

January 11, 2023 - 00:00
Dự án USAID IPSC thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ Gói thầu "Đánh giá Doanh nghiệp tiên phong (PE) qua sàng lọc, xây dựng hồ sơ doanh nghiệp và thực hiện đánh giá chuyên sâu toàn diện" như sau:

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THẦU📣

Dự án USAID IPSC thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ Gói thầu "Đánh giá Doanh nghiệp tiên phong (PE) qua sàng lọc, xây dựng hồ sơ doanh nghiệp và thực hiện đánh giá chuyên sâu toàn diện" như sau:

📣 Lịch trình dự kiến:

⭐Nộp các câu hỏi/thắc mắc

Các câu hỏi cần được gửi qua email trước 5h chiều ngày 11/01/2023 (Giờ Hà Nội)

⭐ Công bố câu trả lời

IPSC sẽ công bố câu trả lời cho các câu hỏi/thắc mắc trước ngày 12/01/2023

⭐ Hạn nộp hồ sơ

Các đề xuất cần được nộp trước 5h chiều ngày 18/01/2023 (Giờ Hà Nội)

📣 Danh sách các Phụ lục:

Có 6 Phụ lục được cung cấp theo các đường link đính kèm: https://bit.ly/peselection

Phụ lục 1: Hướng dẫn và các thủ tục nộp đề xuất (Nằm trong Bản PDF Đề nghị mời thầu)

Phụ lục 2: Phạm vi công việc (Nằm trong Bản PDF Đề nghị mời thầu)

Phụ lục 3: Biểu mẫu Ngân sách (File Excel)

Phụ lục 4: Danh sách Xác định hạng mục thương mại (Nằm trong Bản PDF Đề nghị mời thầu)

Phụ lục 5: Chứng nhận xung đột lợi ích tổ chức (Nằm trong Bản PDF Đề nghị mời thầu)

Phụ lục 6: Biểu mẫu Hợp đồng thầu phụ (File Word đính kèm)

Vietnam Improving Private Sector Competitiveness Project (IPSC) offically announces extension of submission deadline for the Technical and Cost Proposal in support of the “Assessing Pioneering Enterprises (PEs) through Screening, Business Profiling and Conducting Diagnostic Assessment” activity as below.

📣 Planned Schedule for RFP:

⭐ Submission of Question:

Questions must be submitted by email by January 11, 2023 by 5:00 pm Hanoi time

⭐ Release of Answers

IPSC anticipated release of answers no later than January 12, 2023

⭐ Closing Submission Date

Proposals must be submitted not later than January 18, 2023 by 5:00 pm Hanoi time

📣 List of Enclosures:

There are 6 Enclosures provided in the provided link: https://bit.ly/peselection

Enclosure 1: Proposal Procedures and Instructions (pdf RFP file)

Enclosure 2: Statement of Work/Scope of Work (pdf RFP file)

Enclosure 3: Budget Template (excel file)

Enclosure 4: Commercial Item Determination Checklist (pdf RFP file)

Enclosure 5: Organizational Conflict of Interest (pdf RFP file)

Enclosure 6: Sample Subcontract (word file)

E-paper