To the market

April 18, 2016 - 22:53
To the market
A Mông ethnic family on their way to the Lùng Phình weekly market in Bắc Hà District, northern Lào Cai Province. — VNS Photo Đoàn Tùng

E-paper