46 new cases reported on Friday evening

May 07, 2021 - 19:25

 

46 new cases were reported on Friday evening including 6 imported cases and 40 domestic one The locally infected cases include: Hà Nội (24), Hải Dương (01), Điện Biên (1), Hà Nam (1), Nghệ An (1), Hưng Yên (04), Nam Định (1), Đà Nẵng (5), Phú Thọ (1), Vĩnh Phúc (1).

 

E-paper