ANNOUNCEMENT ON RECRUITMENT OF ENGLISH COPY EDITOR

May 24, 2023 - 15:54
Việt Nam News – Vietnam News Agency organises recruitment of 01 English copy editor.

ANNOUNCEMENT ON RECRUITMENT OF

ENGLISH COPY EDITOR

Việt Nam News – Vietnam News Agency organises recruitment of 01 English copy editor.

I. Criteria:

+   Being a citizen of a country where English is an official language;

+   Possessing a university degree or higher or equivalent, preferably in journalism, social sciences or international relations;

+   Having experience as an English-language newspaper reporter and editor in countries where the main language is English, certified by the previous employer/employer, is preferred;

+   Possessing basic office computer skills; experience in producing multimedia products and skills of communicating on social media is preferred.

II. Requirements:

+             Having a health certificate or medical examination certificate issued by a competent foreign or Vietnamese medical agency or organization, still within its 12-month validity period, and meeting the job requirements.

+             Possessing a work permit for working in Vietnam. In the absence of a work permit, Vietnam News will support application for a work permit with the condition that the candidate commits to work for Việt Nam News for at least 2 years.

+             Having a criminal record certificate and proof of having paid social insurance premiums in Vietnam.

+             Currently living in Hanoi is preferred to have the opportunity to work directly at the headquarters of Việt Nam News.

+             Fully meeting the conditions and standards (age...) prescribed by the Labour Code and relevant legal documents.

III. Time and place to receive applications:

+             Time to receive documents: From May 24, 2023, to the end of June 23, 2023, during office hours (from Monday to Friday).

+             Location to receive documents: 9th Floor, 79 Ly Thuong Kiet street, Hoan Kiem district, Hanoi. (Ms. Thu Ha - General Department, Việt Nam News; mobile: 0912178503; email: hantt20.vns@gmail.com.

          We will only contact qualified candidates.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CHUYÊN GIA HIỆU ĐÍNH TIẾNG ANH

Báo Việt Nam News – Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tuyển dụng 01 chỉ tiêu Chuyên gia hiệu đính Tiếng Anh.

I. Tiêu chuẩn:

          + Chuyên gia hiệu đính Tiếng Anh là công dân nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương, ưu tiên chuyên ngành báo chí, khoa học xã hội, quan hệ quốc tế.

          + Ưu tiên người có kinh nghiệm làm phóng viên, biên tập viên báo chí ngôn ngữ Anh tại các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh có xác nhận của người/đơn vị sử dụng lao động trước đây.

          + Có trình độ tin học văn phòng cơ bản, ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm multimedia và có kỹ năng truyền thông trên các kênh mạng xã hội.

 II. Yêu cầu:

          + Có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng đáp ứng yêu cầu công việc.

          + Có giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Trong trường hợp chưa có giấy phép lao động, Báo Việt Nam News sẽ hỗ trợ làm giấy phép lao động với điều kiện ứng viên phải cam kết làm việc cho Báo Việt Nam News ít nhất 2 năm.

          + Có lý lịch tư pháp, có đóng bảo hiểm xã hội.

          + Ưu tiên đang sinh sống tại Hà Nôi để có điều kiện làm việc trực tiếp tại trụ sở Báo Việt Nam News.

          + Phải đáp ửng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (độ tuổi...) do Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan quy định.

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:           + Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/05/2023 đến hết ngày 23/06/2023, trong giờ hành chính (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

          + Địa điểm nhận hồ sơ: Ms Thu Hà - Phòng Tổng hợp, Báo Việt Nam News, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0912178503. Hoặc địa chỉ email hantt20.vns@gmail.com.

Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ những ứng viên có đủ điều kiện.

E-paper