355 new cases announced on Thursday noon

July 08, 2021 - 12:45
COVID-19 update

 

355 cases recorded domestically in HCM City (200), Đồng Tháp (91), Phú Yên (13), An Giang (11), Quảng Ngãi (10), Cà Mau (7), Bắc Ninh (4), Khánh Hòa (3), Lâm Đồng (3), Gia Lai (3), Bắc Giang (3), Bạc Liêu (2), Trà inh (2), Nghệ An (1), Bình Định (1), and Hà Nội (1). 347 cases were detected in isolation or locked down areas.

 

E-paper