TENDER NOTICE

Save the Children believes EVERY LAST CHILD deserves a future. In Vietnam and around the world, we give children a healthy start in life, the opportunity to learn and protection from harm. We do whatever it takes for children – every day and in times of crisis – transforming their lives and the future we share.

We are inviting submissions of tenders for a contract to provide the following products:

·         Household kits

·         Hygiene kits

·         Education kits

·         Water filter

·         Education single items

Detailed technical specifications are included within the tender documents.

If you are interested in submitting a bid, please contact Ms. Luu Thi Ngoc Bich at the following email address luuthingoc.bich@savethechildren.org to express your interest and request the tender documents. Tender documents will be sent to you by return.

OR

If you are interested in submitting a bid, please collect the tender documents at:

Vietnam Country Office
Save the Children
4th Floor, Mercury Building,
444 Hoang Hoa Tham, Tay Ho,
Hanoi, Vietnam.

It is recommended to request/ collect the tender documents as soon as possible since 26th February 2018.

Completed tender documents are due to be submitted by 17:00 19th March 2018.

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tin rằng MỌI TRẺ EM đều xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Chúng tôi mang đến cho trẻ em tại Việt Nam và trên toàn thế giới một khởi đầu tốt đẹp hơn trong cuộc sống, cơ hội được học tập và được bảo vệ khỏi bị xâm hại. Chúng tôi làm tất cả những gì cần phải làm cho trẻ em – trong cuộc sống hàng ngày và trong những thời điểm khủng hoảng – để thay đổi cuộc sống của các em và tương lai của tất cả chúng ta.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thông báo mời thầu cho hợp đồng khung (hợp đồng nguyên tắc) cung cấp các sản phẩm sau (Quý công ty có thể tham gia nhiều hơn 1 gói thầu):

·         Bộ đồ dùng cho gia đình

·         Bộ sản phẩm vệ sinh

·         Bộ đồ dùng cho học sinh

·         Bình lọc nước

·         Dụng cụ học tập và thiết bị cho lớp học.

Các thông số kỹ thuật cần được đính kèm trong hồ sơ thầu.

Các nhà cung cấp muốn tham gia đấu thầu xin mời liên hệ bà Lưu Thị Ngọc Bích tại địa chỉ email: luuthingoc.bich@savethechildren.org để đăng ký tham tham gia dự thầu và yêu cầu gửi hồ sơ mời thầu. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ mời thầu tới các nhà thầu trong thư hồi đáp.

HOẶC

Nếu bạn quan tâm đến việc nộp hồ sơ dự thầu, vui lòng đến địa chỉ sau để biết thêm thông tin về hồ sơ mời thầu:

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em
Tầng 4, Tòa nhà Mercury,
Số 444, Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ,
Hà Nội, Việt Nam

Việc đăng ký dự thầu và xin nhận hồ sơ dự thầu cần được thực hiện sớm nhất có thể từ ngày 26/02/2018. Hạn cuối để nộp hồ sơ thầu là 17:00 ngày 19/03/2018.