Thông báo tuyển dụng

Vacancy Announcement

Báo Việt Nam News (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức tuyển dụng 04 chỉ tiêu Phóng viên tiếng Anh vào làm việc tại Hà Nội.

1. Tiêu chuẩn: 

- Tiêu chuẩn chung: là công dân Việt Nam, yêu thích nghề làm báo, đủ sức khỏe, chịu được cường độ và áp lực công việc cao, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chấp hành án phạt tù và các hình thức kỷ luật khác.

- Tiêu chuẩn cụ thể: 

+ Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, báo chí loại Khá trở lên, hoặc Bằng tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài (hoặc Đại học Quốc tế) bằng tiếng Anh.

+ Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên đối với ứng viên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Việt. 

+ Độ tuổi không quá 35 tuổi 

* Ưu tiên các chuyên ngành ngoại thương, kinh tế, ngoại giao hoặc có kinh nghiệm làm video và các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

2. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

* Ghi rõ vị trí chức danh đăng ký dự tuyển. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/06/2021 đến ngày 25/07/2021 vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ hành chính hoặc qua bưu điện.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Báo Việt Nam News, 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; Điện thoại 024.39332322

3. Hình thức xét tuyển: 

- Mời phỏng vấn trực tiếp các hồ sơ được chọn.

- Các hồ sơ không trúng tuyển không được hoàn lại.

-----------------------------

Việt Nam News, the national English language daily under the state-run Vietnam News Agency, is recruiting 04 reporters to work in our office in Hanoi.

1. Requirements:

- General requirements: Vietnamese citizen, love journalism, can withstand the intensity and high pressure of work, not being prosecuted for criminal liability or serving a prison sentence, or other forms of discipline.

- Specific requirements:

+ Bachelor's Degree with Distinction and above in English, Journalism, or relevant fields, or Graduate Degree from a foreign university (or International University in Vietnam) using English as the training language.

+ Or IELTS Certificate overall 6.5 or higher for university graduates with majors taught in Vietnamese.

+ Not older than 35

* Bachelor degrees in foreign trade, economics and foreign diplomacy or having experience in making videos and multimedia products are preferable.

2. How to apply:

- Recruitment application form, issued under the Government's Decree No. 115/2020/ND-CP dated September 25, 2020.

- Candidates are fully responsible for the content and truthfulness of the application form.

- Applications must be submitted between June 26, 2021 to July 25, 2021 on Mondays to Fridays during office hours or by post.

- Address to receive applications: General Department, 9th floor, Vietnam News, 79 Ly Thuong Kiet, Hanoi; Phone 024.39332322

3. Admission form:

- Shortlist candidates will be invited for face-to-face interviews

- Unsuccessful applications are non-refundable.
Báo Việt Nam News (TTXVN)